• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 00:37

    #گزارش_تصویری | نزدیک شدن به روزهای پایانی سال خریدهای نوروزی را رونق فراوانی بخشیده و مردم، کسبه و دستفروشان مشغول خرید و فروش هستند.

    بازار بزرگ در قلب تهران هم به عنوان یکی از مراکز مهم پذیرای خریداران نوروزی است.