• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1401/12/28 ساعت 15:50

    دوستی زنگ زد برای ارسال پک عیدانه صادقانه گفتم من لازم ندارم اما طبقه آخر منزلی که من میشینم یک مرد شریف کارگر زندگی می‌کند که چهار تا بچه قد و نیم قد داره اگر دوست داری پک رو برای آن عزیز بفرست. الان که رسیدم خونه دیدم پیک جلوی دره شکر خدا

    روزهای آخر سال حال هم رو خوب کنیم