• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/28 ساعت 14:15

    در غرب آسیا چه خبر است؟

    - آشتی ایران و عربستان
    - سفر وزیر خارجه ترکیه به مصر
    - سفر بشار اسد به امارات