• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/28 ساعت 11:41

    وقتی کارتر، شاه برکنار شده ایران را به آمریکا راه می‌دهد و حمله نظامی ناکام به ایران در طبس را رقم می‌زند، چرا باید مقامات انقلابی ایران کاری نکنند که کارتر در انتخابات آمریکا شکست بخورد و سرافکنده شود؟
    نیازی به توصیه جمهوریخواهان نبود، اگر توصیه‌ای هم کرده باشند.