• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/28 ساعت 11:36

    فرانسه خشونت علیه معترضان را متوقف کند

    سخنگوی وزارت خارجه:
    اقدام پلیس فرانسه در توسل به خشونت علیه اعتراضات شهروندان این کشور غیرقابل قبول و نشانگر عدم التزام دولت فرانسه به اصول دموکراسی و آزادی بیان است

    به دولت فرانسه توصیه می‌کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر… Show more