• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/28 ساعت 11:01

    «سلام فرمانده» بهترین سرود سال ۱۴۰۱ شد

    «سلام فرمانده» به انتخاب ۲ میلیون و ۲۰۰هزار نوجوان بهترین سرود سال ۱۴۰۱ در نخستین جایزه مردمی سرود سال نونوا شد

    این رویداد ملی توسط شبکه امید سیما و با همکاری پیام رسان شاد برگزار شد
    http://tn.ai/۲۸۶۹۷۰۲