• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/12/28 ساعت 11:59

    توصیه سخنگوی وزارت خارجه به دولت فرانسه:
    *خشونت پلیس فرانسه علیه شهروندان خود نشانگر عدم التزام به اصول دموکراسی و آزادی بیان است

    *از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از #حقوق_بشر دست بردارید
    http://isna.ir/xdNyXS