• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 16:00

    ۲) تحرکات ضدامنیتی و شرارت‌بار عوامل ضدانقلاب و تروریست در منطقه اقلیم و شمال عراق از دیگر مولفه‌های ناامنی در منطقه است.

    الاعرجی: بغداد به هیچ گروه یا کشوری اجازه نخواهد داد که از خاک عراق برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کند.