• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 15:43

    وزیر امور خارجه: در آینده نزدیک با وزیر امور خارجه عربستان دیدار خواهیم کرد، تا این لحظه توافق داریم بر سر اینکه هیئت‌‌های فنی دو طرف از سفارتخانه‌‌ها و سرکنسولگری‌ها بازدید کنند و مقدمات عملی بازگشایی سفارتخانه‌ها را فراهم کنند کنیم.