• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/12/28 ساعت 09:45

    #شمخانی عازم #عراق شد

    *دبیر شورای عالی امنیت ملی، صبح امروز عازم بغداد پایتخت عراق شد

    *در جریان سفر شمخانی به عراق، سند همکاریهای مشترک امنیتی که چندین ماه در مورد تهیه آن گفتگو و تبادل نظر شده نیز به امضاء مقامات عالی امنیتی دو کشور خواهد رسید
    http://isna.ir/xdNyVM