• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 15:45

    عازم مسکو هستم

    وزیر امور خارجه در نشست خبری:
    اروپا و غرب عامل طولانی شدن جنگ اوکراین و کشتار و آوارگی بیشتر مردم اوکراین هستند.

    اروپا و غرب بیش از ۱۴ میلیارد دلار سلاح در اختیار اوکراین قرار دادند.