• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/28 ساعت 20:09

    قالیباف قانون بودجه ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد

    رییس مجلس در نامهای به رییس جمهور، قانون بودجه ۱۴۰۲ را برای اجرا ابلاغ کرد