• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/28 ساعت 14:40

    وقتی در تولید کالایی، حرفی برای گفتن داشته باشی، چنین اتفاقاتی رخ می‌هد، البته اگر چنین گزارشی صحت داشته باشد.