• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 16:32

    تبادل زندانیان را موضوعی کاملا انسانی می‌دانیم

    وزیر امور خارجه:
    آخرین توافق صورت گرفته میان طرف ایرانی و امریکایی در چهارچوب صورت جلسه میان دو طرف در مارس سال گذشته بوده است.

    در هفته‌های اخیر گفتگوهایی برای بروزرسانی سند وجود دارد اما به طور غیرمستقیم.