• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/28 ساعت 11:27

    ترور یکی از فرماندهان نظامی جهاد اسلامی در سوریه

    سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از ترور یکی از فرمانده خود به نام الرمزی ۳۱ ساله در دمشق سوریه خبر داد