• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

  1401/12/28 ساعت 15:32

  امیرعبداللهیان:
  برخی فکر می‌کردند بدون برجام امکان توفیق در سیاست خارجی نیست

  درباره احیای برجام ابتکاری روی میز است

  امیدوارم در هفته‌های آینده اخبار نهایی درباره برجام را به اطلاع مردم برسانیم

  گروسی از نتیجه کار رضایت داشت

  دیدارهای فنی مستمر جریان دارد
  http://isna.ir/xdNz۳۹