• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 14:26

    ۵ با توجه به خسارت‌های عظیمی که ناامنی‌های سالهای گذشته بر عراق و منطقه تحمیل نموده باید با تلاش مشترک ضمن از میان بردن زمینه‌های شکل گیری ناامنی مجدد، برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و … و ایجاد رفاه و آسایش برای مردم تلاش نماییم.