• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 09:04

    ۲) زاخارووا مقامات اوکراینی از جمله دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین را به دلیل عدم تمایل به نشستن بر سر میز مذاکره محکوم کرد