• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/28 ساعت 12:53

    تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در مراحل پایانی

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
    پرداخت سهام به حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در مراحل پایانی است

    ۱۲ تا ۱۵ میلیون جامانده دیگر داریم که بازنشستگان، کارگران فصلی و ساختمانی http://tn.ai/۲۸۶۹۷۸۴… Show more