• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 14:26

    ۴ آمادگی کامل دارد.

    الاعرجی در ادامه، دولت عراق را متعهد به اجرای قانون پارلمان در خصوص خروج نیروهای نظامی بیگانه عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های ذیربط در عراق با دقت، اجرای قانون پارلمان را در دستور کار خود دارند و تاکنون بخش مهمی از آن را نیز به مورد اجرا گذارده‌اند.