• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 17:41

    ۲ برای از سرگیری روابط دوجانبه بر آمادگی عراق برای کمک به پیشبرد توافقات میان تهران و ریاض تاکید کردند

    در این دیدارها طرفین بااشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری میان ۲کشور برضرورت رفع موانع و شتاب گرفتن پروژه‌های مشترک اقتصادی تاکید کردند