• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/28 ساعت 20:17

    وقتی نوبت به خودشان می‌رسد با قاطعیت می‌گویند «خشونت تحمل نخواهد شد»