• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/28 ساعت 10:01

    این هم حلقه توئیتر من در آخرین روزهای سال

    جو بایدن و مارجوری تیلور گرین در حلقه دوم و دونالد ترامپ جونیور در غیاب پدرش، دونالد ترامپ، در حلقه سوم!!!