• مصطفی امینی خواه   Aminikhaah@

    1401/12/28 ساعت 00:55

    تمدن نوین اسلامی
    جوان مومن و آماده، باید خودش را مهیای تمدن نوین اسلامی کند.
    منظور از تمدن نوین اسلامی، به تصریح مقام معظم رهبری، ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام است.
    جوان تمدن نوین اسلامی یعنی جوان آماده‌ی ظهور.