• رضا امیدوار تجرشی   r_omidvar@

    1401/12/28 ساعت 00:48

    رمز کارت بانکی مثل مسواک آدم می‌ماند و وسیله شخصی است ! چرا باید به فروشنده اعلام کنیم خودش رمز وارد کند؟مگه ما دست نداریم!؟

    #فرهنگ
    #رمز_بانک