• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 08:56

    نشت عظیم مواد رادیواکتیو از یک نیروگاه هسته‌ای در آمریکا

    نشت بیش از یک و نیم میلیون لیتر آب رادیو اکتیو از یک نیروگاه هسته‌ای آمریکا در ایالت مینیاپولیس نگرانی زیادی درباره آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و سطحی ایجاد کرده است.