• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 11:45

    معاون حقوق عامه دادستان کل کشور: مسئولان متخلف در احداث ساختمان‌های ناایمن خوی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

    طبق بررسی‌ها در اکثر خانه‌هایی که در زلزله خوی تخریب شده‌، استانداردهای مقررات ملی ساختمان رعایت نشده است.