• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/28 ساعت 16:04

    امیر عبداللهیان: آنچه که در سیاست خارجی به وقوع پیوسته با سطوح بالای نظام هماهنگ است

    سفرهای آقای شمخانی بعد امنیتی دارد

    ما دغدغه خود را در مورد ایجاد تهدید امنیتی از طرف رژیم صهیونیستی به طرف اماراتی اعلام کردیم