• مهران ابراهیمیان   mehran7273@

    1401/12/28 ساعت 09:07

    کرونا، محرم ، رمضان، سرما ، گرما هم بی تاثیر نیست!
    به نظر شما چه عوامل دیگه‌ای در اقتصاد و پول ملی بیشتر از مسئولان اثر گذار‌تر هستند؟