• و سلام خدا بر او، فرمود:

    هر کس که در پى آرزوى خویش تازد، مرگ او را از پاى در آورد.

    و قال علیه‌السلام من جرى فی عنان أمله عثر بأجله.

    حکمت ۱۹

    #نهج_البلاغه