• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 17:41

    ۴ شمخانی همچنین پیگیری مجدانه پرونده اقدام تروریستی آمریکا بر علیه فرماندهان مقاومت و تلاش مشترک برای مجازات آمرین و عاملین این اقدام جنایتکارانه را از اولویتهای دو کشور عنوان کرد و خواستار استفاده از مجموعه ظرفیتهای حقوقی و بین المللی در زمینه رسیدگی به این پرونده شد.