• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/28 ساعت 18:21

    شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تایید کرد

    سخنگوی شورای نگهبان: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد