• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1401/12/28 ساعت 14:26

    #تکمیلی | قاسم الاعرجی: دولت عراق مانند گذشته برای کمک به تحقق هر چه سریعتر توافقات حاصل شده میان تهران و ریاض آمادگی کامل دارد

    مشاورامنیت ملی عراق نیز دردیدار با دریابان علی شمخانی با ابراز خرسندی از سفر ایشان به عراق گفت: بدون شک، توافق دو کشور برای از میان بردن چالشهای امنیتی