• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/27 ساعت 14:43

    پیوستن کشورهای دیگر به رزمایش دریایی آینده‌

    امیر ایرانی فرمانده #نیروی_دریایی_ارتش:
    از سال گذشته هدف‌گذاری کرده بودیم و از کشورهای دوست و هم پیمان برای شرکت در این رزمایش دعوت کرده بودیم که کشورهایی برای این رزمایش ناظر فرستاده بودند.