• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

  1401/12/27 ساعت 15:29

  بدهی میلیاردی فدراسیون #شمشیربازی به آژانس و هتل

  رئیس فدراسیون شمشیربازی:
  *به شدت در فشار مالی هستیم اما نمی‌توانیم اعزام‌هایی که برای کسب سهمیه #المپیک است را لغو کنیم

  *قول دادیم از بحث مالی ننالیم

  *بیش از سه میلیارد تومان به آژانس و هتل بدهکار هستیم
  http://isna.ir/xdNyGb