• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/27 ساعت 22:55

    هرچه برخورد قضایی با ترامپ شدیدتر شود، شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیز ناخواسته بیشتر می‌شود. مگر دادگاهی، حکم به محرومیت ترامپ از شرکت در انتخابات دهد و دیوان عالی فدرال هم بر آن صحه گذارد؛ رخدادی که اگر هم محقق شود، شاید تا نوامبر ۲۰۲۴ حاصل نشود.