• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/27 ساعت 11:20

    رئیس ‌جمهوری آمریکا و خانواده ‌اش اجازه ندارند هدایایی به ارزش بیش از ۴۱۵ دلار از دولت‌های خارجی را نگهداری کنند و باید از طرف دولت پذیرای این هدایا باشند و سپس به خزانه بازگردانند.
    هدایای بالای ۴۱۵ دلار در ابتدا باید به صورت عمومی افشا و سپس به آرشیو ملی تحویل داده شود.