• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/27 ساعت 10:27

    رئیسی: امروز فضای کشور فضای کار و تولید است

    رئیس جمهور:
    امروز فضای کشور فضای کار و تولید است و این فضا باعث رضایت مردم می‌شود. دشمن نمی‌خواهد ما تولید داشته باشیم و پیشرفت کنیم

    در خدمات شهری مردم اساس کار هستند و یک ضلع مهم کار مردم هستند