• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1401/12/27 ساعت 16:34

    مالباختگان ضمن تشکیل پرونده در محل وقوع سرقت می‌توانند ادامه خدمات انتظامی و قضایی خود را از استان محل سکونت خود اقدام کنند.