• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/27 ساعت 22:11

    تظاهرات فرانسوی‌ها علیه دولت «ماکرون»

    تظاهراتی در پاریس علیه دولت «ماکرون» تامین سلاح برای اوکراین و خروج از ناتو امروز شنبه برگزار شد