• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/12/27 ساعت 19:19

    سامانه همتا: شرایط درباره ممنوعیت واردات #آیفون۱۴ تغییری نکرده و تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است.