• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/27 ساعت 21:40

    آغاز درگیری در خیابان‌های تلآویو

    پلیس رژیم صهیونیستی از ماشین‌های آب پاش و تیراندازی برای متفرق کردن معترضین به سیاست‌های نتانیاهو استفاده می‌کند.