• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/27 ساعت 13:49

    وقتی به کاخ سفید خبر می‌رسد که دیوان کیفری بین المللی، رییس جمهوری کشوری را به خاطر اتهامات مربوط به جنایات جنگی، تحت تعقیب قرار داده است.