• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1401/12/27 ساعت 15:25

    حکم اعدام عاملین حادثه تروریستی شاهچراغ (ع)

    رئیس کل دادگستری استان فارس:
    اتهام این ۲ متهم معاونت در افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور بود

    ۲ متهم اصلی پرونده در مسلح سازی، تدارکات، پشتیبانی و هدایت عامل اصلی حمله تروریستی به شکل مستقیم دخالت داشتند، یکی از این عوامل… Show more