• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1401/12/27 ساعت 11:24

    #عراق؛ مقصد بعدی #شمخانی پس از #چین و امارات

    عراق به عنوان دومین شریک تجاری ایران، مقصد بعدی سفر شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از چین و امارات است
    http://isna.ir/xdNyDT