• مجید رضا حریری   MajidRezaHarir1@

    1401/12/27 ساعت 23:54

    به‌گفته تامین اجتماعی حدود ۴۵ میلیون نفر در قالب حدود ۱۵ میلیون دستمزد بگیر و تحت پوشش این سازمان هستند،یعنی بطور متوسط هر خانواده متشکل از ۳ نفر،اگر دستمزدها ۲۰ درصد افزوده شود به مفهوم این است که حدود ۱۰ میلون دریافتی دستمزد بگیران است،بعبارتی کمتر از ۲ دلار برای هر نفردر روز