• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1401/12/27 ساعت 10:09

    رییس جمهوری آمریکا در حالی از صدور قرار تعقیب برای رییس جمهوری روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی استقبال می‌کند، که هنگامی که دادستان‌های این دیوان قصد داشتند پرونده جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان را بررسی کنند، با تحریم آمریکایی‌ها مواجه شدند.