• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1401/12/27 ساعت 18:12

    دوستان عزیزم
    کسی اطلاع داره که در بازنگری مجلس در قانون سربازی،
    وضعیت مشمولان متأهل و دارای فرزند چطور شده؟؟
    #سربازی