• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1401/12/27 ساعت 11:30

    چرا شمخانی نماینده ایران در مذاکرات با کشورهای منطقه است؟ دلیل عدم حضور وزیر خارجه در این مذاکرات چیست؟