• پوریا آسترکی   pooriast@

    1401/12/27 ساعت 23:11

    آغاز رمضان ما که رسما با عربستان یکی شد، این‌هم کلیپ جده با موسیقی فارسی، خیلی هم خوب:)
    این‌طور که داره پیش میره دوستان شبه‌جزیره سال آینده یلدا و #نوروز را نیز جشن می‌گیرند.